Mezinárodní obchod


Profil absolventa

Dlouho jste přemýšleli o studijním programu, kterým se odlišíte od ostatních a současně získáte výjimečné postavení na trhu práce? Pokud je Vaše odpověď ano, pak Mezinárodní obchod je tou správnou volbou! Co Vám takové studium poskytne? Kromě profilových předmětů, které v jiných studijních programech vskutku nenajdete, to budou znalosti, které využijete v soukromém i veřejném sektoru. A nebojte se, seznámíme Vás i s jinými zajímavými předměty, nahlédnete tak pod pokličku z toho nejlepšího, co nabízí jiné studijní programy. Současně Vám budou přednášet odborníci z praxe nejen akademici! A co jsme vlastně mysleli tím výjimečným postavením na trhu práce? Zkrátka, budou z Vás specialisté, po kterých rádi sáhnou zahraniční firmy, které v regionech dlouhodobě fungují, ale také české firmy, jejichž denním chlebem je obstarat co největší vývoz z České republiky. Tak upřímně – který jiný studijní program Vám toto všechno nabídne?...

Uplatnění

Absolventi se mohou uplatnit na trhu práce na rozmanitých funkcích a pozicích. Mohou působit jak v podnikatelském sektoru, tak i veřejném na základních a středních stupních řízení. Absolventi studijního programu Mezinárodní obchod se uplatní v mnoha různých pracovních pozicích, jakými jsou např. ekonomové na vedoucích pozicích (ekonomičtí ředitelé), vedoucí ekonomičtí analytici, vedoucí obchodní manažeři v mezinárodně působících výrobních a obchodních podnicích či operátoři logistiky. Mohou zastávat jak manažerské funkce, tak zajišťovat tvůrčí a analytickou práci v oblasti mezinárodního obchodu, která přináší mnoho nových perspektiv.

Vybrané předměty

  • Mezinárodní konkurenceschopnost
  • Zahraničně obchodní politika
  • Lokalizace obchodních příležitostí
  • Světová ekonomika
  • Obchodní jednání a korespondence v cizím jazyce
  • Společenský a diplomatický protokol
  • Vnější ekonomické prostředí
  • Financování mezinárodního podnikání

Kompletní nabídka předmětů, prezenční studium

Odborní partneři