WORKSHOPY A PŘEDNÁŠKY

Našim cílem je nabídnout studentům středních škol možnost prakticky rozvíjet svoji podnikavost, znalosti a kreativitu prostřednictvím workshopů a přednášek, které dokážeme přizpůsobit potřebám středních škol tak, aby náplní vyhovovaly učebním osnovám, případně aktivitám středních škol.

Workshopy a přednášky trvají 1,5 až 2 hodiny. Jsme schopni v jeden den realizovat více workshopů a přednášek zároveň. Tato varianta je nejlepší pro studenty, ale vyžaduje ze strany školy zajištění více místností.

Workshopy

Workshopy pomohou studentům vhodně využít své znalosti získané během studia, dovolí jim rozvíjet své nápady a podnikavost a aplikovat jejich kreativitu při řešení konkrétních problémů.

Přednášky

Nabízíme také přednášky, v rámci kterých si studenti prohloubí své znalosti z oblasti cestovného ruchu, gastronomie a společenského protokolu.

Ke stažení

Naši nabídku si můžete stáhnout a vytisknout

Z technického zázemí je pro workshopy
a přednášky zapotřebí:

  • místnost, která umožní přestavění lavic pro práci ve skupinách (neplatí pro přednášky a workshop zaměřený na tvorbu webu – v rámci něho prosíme o zabezpečení počítačové učebny),

  • připojení k internetu,

  • dataprojektor,

  • tabuli, whiteboard nebo fllipchart.

Kvíz pro studenty