DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Jednou z tradičních akcí, kterou na počátku každého roku Obchodně podnikatelská fakulta připravuje pro uchazeče o studium, je Den otevřených dveří. Cílem je informovat studenty o možnostech a podmínkách studia na fakultě a samozřejmě jim ukázat i prostory fakulty. Akce se v minulých letech účastnily téměř dvě stovky zájemců z Česka i Slovenska.

Dle dané situace okolo pandemie COVID-19 se akce bude konat na půdě fakulty a nebo proběhne on-line.

Těšíme se na setkání s vámi.

25. ledna 2022

V rámci programu virtuálního DOD Vám budou představeny:

  • jednotlivé studijní programy,

  • prostory Business Gate a program Business Gate Academy,

  • prostory Edukační laboratoře,

  • prostory hlavní budovy – Velký sál a Malý sál a prostory v budově Na Vyhlídce – Univerzitní knihovna a koleje,

  • možnosti výjezdů do zahraničí pro studenty v programu Erasmus+ a Buddy program,

  • profesní centrum OPF,

  • prostory a činnost Archy,

  • všechny druhy stipendií, které OPF nabízí,

  • různé akce a událostí konané na OPF.

Studijní programy

Více informací

Prospěchové studium

Více informací

Podmínky přijímacího řízení

Více informací

Ubytování na koleji

Více informací

Virtuální prohlídka

Více informací