DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Navštívit Den otevřených dveří (DOD) je neocenitelná příležitost pro každého středoškoláka stojícího před důležitým životním rozhodnutím. Tento den studentům umožní nejen nahlédnout do akademického světa a prozkoumat širokou nabídku studijních programů, ale také zažít atmosféru fakulty, mluvit přímo s profesory a studenty a získat cenné informace o přijímacím procesu a stipendiích. Mimo to, se uchazeči seznámí s bohatým studentským životem, od studentských skupin až po sportovní aktivity, které jim mohou pomoci rozvíjet osobní dovednosti a navazovat nové kontakty. Dozví se více o možnostech zahraničních stáží, které jim otevřou dveře do celého světa.

Den otevřených dveří je nejen o orientaci, ale i o inspiraci a motivaci k dalším životním krokům.

Den otevřených dveří proběhne v 23. ledna a 1. března 2025.

Jaký byl den otevřených dveří v roce 2024

Nabídka, jak se seznámit blíže s fakultou

Online virtuální den otevřených dveří 2023

Online virtuální den otevřených dveří najdete na našem Youtube kanále. Moderátoři vám představí jednotlivé studijní programy, seznámí vás s podmínkami přijímacího řízení, nabídkou stipendijních programů, možnostmi absolvování zahraničních stáží apod.

Individuální návštěva fakulty

Pokud vám online virtuální záznam nevyhovuje, využijte možnosti sjednat si individuální návštěvu naší fakulty, a to buď pro skupinu nebo jednotlivce. Pro bližší informace pište na mail labudkova@opf.slu.cz nebo volejte na tel.: +420 596 398 306.

Prohlídka 360°

Projděte se po fakultě z pohodlí domova: go.slu.cz/opf360. Online se můžete projít hlavní budovou na Univerzitním náměstí nebo navštívit areál Na Vyhlídce, kde sídlí univerzitní knihovna, vysokoškolské koleje nebo nové profesní centrum cestovního ruchu.

Studijní programy

Prospěchové studium

Podmínky přijímacího řízení

Ubytování na koleji

Virtuální prohlídka