DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Jednou z tradičních akcí, kterou na počátku každého roku Obchodně podnikatelská fakulta připravuje pro uchazeče o studium, je Den otevřených dveří. Záměrem akce je informovat uchazeče o možnostech a podmínkách studia na fakultě, stipendijních programech, možnostech a nabídkách zahraničních stáží, ubytování a stravování, propojení teorie s praxí. Součástí je také prohlídka fakulty.

26. ledna 2023

Nabídka, jak se seznámit blíže s fakultou

Nestihli jste naše Dny otevřených dveří? Nevadí… Můžete si pustit záznam z Virtuálního Dne otevřených dveří, domluvit si individuální návštěvu anebo si projít fakultu prostřednictvím virtuální prohlídky.

Virtuální Den otevřených dveří najdete na našem Youtube kanále. Moderátoři vám představí jednotlivé studijní programy, seznámí vás s podmínkami přijímacího řízení, nabídkou stipendijních programů, možnostmi absolvování zahraničních stáží apod.

Pokud vám online záznam nevyhovuje, využijte možnosti sjednat si individuální návštěvu naší fakulty, a to buď pro skupinu nebo jednotlivce. Pro bližší informace pište na mail labudkova@opf.slu.cz nebo volejte na tel.: +420 596 398 306.

Studijní programy

Více informací

Prospěchové studium

Více informací

Podmínky přijímacího řízení

Více informací

Ubytování na koleji

Více informací

Virtuální prohlídka

Více informací