KOMBINOVANÉ STUDIUM

Výhody kombinovaného studia

Výhodou kombinovaného studia je flexibilita. V případě, že si potřebujete doplnit vzdělání při zaměstnání nebo podnikání je kombinované studium nejlepší volba. U kombinovaného studia jde o kombinaci prezenční výuky a samostudia. Výuka bývá jednou za měsíc čtvrtek až sobota.

Díky moderním technologiím se v samostudiu využívá e-Learningový portál Moodle. Jeho prostřednictvím můžete sledovat přednášky, psát testy nebo řešit seminární práce.

Jak studium probíhá

Semestry

Výuka v bakalářském studiu je rozdělena do 6 semestrů (3 roky). Semestr trvá přibližně čtyři měsíce a je zakončen tzv. zkouškovým obdobím.

Výuka v navazujícím magisterském studiu je rozdělena do 4 semestrů (2 roky).

Výuka bývá jednou za měsíc čtvrtek až sobota.

Tutoriály

V průběhu jednoho semestru mají studetni 3 tutoriály, které obvykle probíhají čtvrtek až sobota. V průběhu celého dne jsou studentům na přednáškách předávány informace ve zhuštěné formě včetně metodických pokynů. Po domluvě s vyučujícím probíhají konzultace v rámci předmětu, případně je možné navštívit přednášky konkrétního předmětu s prezenčními studenty.

Samostudium

V období mezi tutoriály studují účastníci samostatně ze studijních materiálů v MS Teams. V průběhu jednoho semestru se studenti účastní dvou třídenních soustředění.

Zkouškové období

Ve zkouškovém období studenti prezenčně nebo online přes MS Teams absolvují zkoušky nebo získávají zápočty z konkrétních předmětů.

Poplatky za studium

Kombinované studium se dle zákona o vysokých školách bere dle poplatků stejně jako prezenční studium a na poplatky za delší studium nemá v tomto případě typ studia vliv. Standartní doba studia hrazena státem je u bakalářského typu 4 roky (3+1) a u navazujícího studia jsou to 3 roky (2+1). Po překročení této doby se poplatek vypočítává dle aktuálního rozhodnutí rektora o výši poplatků spojených se studiem.

Kde výuka probíhá

Výuka probíhá na hlavní budově (Univerzitní náměstí 1934/3) nebo v učebnách na koleji Na Vyhlídce.

Ve všech budovách SU OPF v Karviné je pro studenty zřízen přístup k Wi-Fi prostřednictvím bezdrátové sítě Eduroam.

Nabídka studijních programů

Podmínky přijímacího řízení