PŘIHLÁŠKA A DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Bakalářské
studiumProgramy a specializace

Navazující magisterské studium


Programy a specializace

Den otevřených
dveří

Přijď se k nám
podívat 26. 1. 2023

Více informací

Více informací k podání přihlášek

Bakalářské studium

  • 1. kolo přihlášek do: 31. 3. 2022

  • 2. kolo studijní program Inovativní podnikání do 24. 8. 2022

  • Studijní program Manažerská informatika do 31. 8. 2022

  • Přijímací zkoušky (PZ) bez přijímaček

Navazující magisterském studium

  • 1. kolo přihlášek do: 31. 3. 2022

  • Přijímací zkoušky (PZ) bez přijímaček

  • 2. kolo přihlášek do: 30. 6. 2022

  • Přijímací zkoušky (PZ) bez přijímaček

Poplatek za přihlášku

Úhrada administrativního poplatku ve výši 500,- Kč nejpozději do konce podávání přihlášek.

Úhradu provádí uchazeč podle informací v Informačním systému SU, které má k dispozici při vyplňování elektronické přihlášky ke studiu. Administrativní poplatek za přijímací řízení, jehož se uchazeč z jakéhokoliv důvodu nezúčastní, se nevrací!

Podmínky přijímacího řízení
Vyplň elektronickou přihlášku