PŘIHLÁŠKA A DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Bakalářské
studium

do 31. března 2023

Inovativní podnikání
do 30. dubna 2023

Navazující magisterské studium

 do 31. března 2023

Den otevřených
dveří

Přijď se k nám
podívat 26. ledna 2023

Více informací k podání přihlášek

Bakalářské studium

  • 1. kolo přihlášek do: 31. 3. 2023
    Inovativní podnikání do: 30. 4. 2023

  • Přijímací zkoušky (PZ) bez přijímaček

Navazující magisterském studium

  • 1. kolo přihlášek do: 31. 3. 2023

  • Přijímací zkoušky (PZ) bez přijímaček

Poplatek za přihlášku

Úhrada administrativního poplatku ve výši 500,- Kč nejpozději do konce podávání přihlášek.

Úhradu provádí uchazeč podle informací v Informačním systému SU, které má k dispozici při vyplňování elektronické přihlášky ke studiu. Administrativní poplatek za přijímací řízení, jehož se uchazeč z jakéhokoliv důvodu nezúčastní, se nevrací!