PŘIHLÁŠKA A DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Bakalářské
studium

Cestovní ruch a turismus do 8. června 2024

Manažerská informatika
do 30. června 2024

Navazující magisterské studium

 do 30. června 2024

Den otevřených
dveří

Přijď se k nám
podívat 25. ledna 2024

Více informací k podání přihlášek

Bakalářské studium
(1. kolo)

 • Cestovní ruch a turismus: 8. června 2024

 • Přijímací zkoušky (PZ) bez přijímaček

 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu od 22. dubna 2024

 • Zápis ke studiu proběhne od 18. června 2024

Bakalářské studium
(2. kolo)

 • Manažerská informatika
 • 2. kolo přihlášek do: 30. června 2024

 • Přijímací zkoušky (PZ) bez přijímaček

 • Zápis ke studiu proběhne od 9. září 2024

Navazující magisterském studium
(1. kolo)

 • 1. kolo přihlášek do: 31. března 2024

 • Přijímací zkoušky (PZ) bez přijímaček

 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu od 22. dubna 2024

 • Zápis ke studiu proběhne od 18. června 2024

Navazující magisterském studium
(2. kolo)

 • 2. kolo přihlášek do: 30. června. 2024

 • Přijímací zkoušky (PZ) bez přijímaček

 • Zápis ke studiu proběhne od 9. září 2024

Poplatek za přihlášku

Úhrada administrativního poplatku ve výši 500,- Kč nejpozději do konce podávání přihlášek.

Úhradu provádí uchazeč podle informací v Informačním systému SU, které má k dispozici při vyplňování elektronické přihlášky ke studiu. Administrativní poplatek za přijímací řízení, jehož se uchazeč z jakéhokoliv důvodu nezúčastní, se nevrací!