PŘIHLÁŠKA A DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Bakalářské
studium

Přihlášky přijímáme
do 31. 3. 2022

Programy a specializace

Navazující magisterské studium

Přihlášky přijímáme
do 31. 3. 2022

Programy a specializace

Den otevřených
dveří

Přijď se k nám
podívat 25. 1. 2022

Více informací

Více informací k podání přihlášek

Bakalářské studium

  • 1. kolo přihlášek do: 31. 3. 2022

  • Přijímací zkoušky (PZ) bez přijímaček

Navazující magisterském studium

  • 1. kolo přihlášek do: 31. 3. 2022

  • Přijímací zkoušky (PZ) bez přijímaček

Poplatek za přihlášku

Úhrada administrativního poplatku ve výši 500,- Kč nejpozději do 31. 3. 2022.

Úhradu provádí uchazeč podle informací v Informačním systému SU, které má k dispozici při vyplňování elektronické přihlášky ke studiu. Administrativní poplatek za přijímací řízení, jehož se uchazeč z jakéhokoliv důvodu nezúčastní, se nevrací!

Podmínky přijímacího řízení
Vyplň elektronickou přihlášku