VYJÍŽDÍME DO ZAHRANIČÍ

Studuj, cestuj, poznávej

OPFka studentům každoročně nabízí možnost studia na zahraniční partnerské univerzitě a praxe ve vybrané zahraniční firmě nebo organizaci. Kdy jindy se Ti naskytne šance vyjet do zahraničí, a ještě za to dostat stipendium? Každý student obdrží stipendium na celou dobu pobytu a celková částka se odvíjí od vybrané země. Vyjet na studijní pobyt či stáž může každý student jak prezenční, tak kombinované formy studia, který musí být v době výjezdu zapsán minimálně do 2. ročníku bakalářského studia, v případě navazujícího magisterského a doktorského studia lze vyjet již v 1. ročníku. Student může vyjet na studijní pobyt nebo praxi v celkové délce maximálně 12 měsíců za každý stupeň studia, tzn. 12 měsíců během bakalářského studia, dalších 12 měsíců během navazujícího magisterského studia, a poté ještě dalších 12 měsíců během studia doktorského. Z tohoto pobytu si musí přivést minimálně 18 kreditů za jeden semestr. Získaný počet kreditů je započítán do celkového studia.

Konkurz na obsazení zahraničních pobytů se koná zpravidla na začátku každého semestru. Před samotným výběrovým řízením se konají informační schůzky, na kterých se zájemci dozví spoustu praktických informací o výjezdech a poslechnou si povídaní spolužáků, kteří už zahraniční pobyt absolvovali.

Zahraniční pobyt ti rozšíří obzory, zdokonalíš se v cizím jazyce, získáš spoustu přátel a kontaktů v zahraničí
a hlavně najdeš lepší uplatnění na trhu práce!

„Pred niekoľkými rokmi som ani netušil, že práve program študentskej mobility mi otvorí vstupnú bránu k mojej kariére. Erasmus+ ovplyvnil môj súkromný, ale aj pracovný život. Som OPF nesmierne vďačný za to, že neustále poskytuje príležitosti jej študentom, ako sa zdokonaliť nielen v cudzom jazyku, spoznať svet, naučiť sa niečo nové, ale aj nájsť si budúceho zamestnávateľa.“

studijní pobyt a stáž Erasmus+ Romana, Kaunas University of Technology, Litva

„Na UNK jsem si vytvořila studijní plán podle svých představ. Ochota, s jakou se jednotliví profesoři zabývali tím, jaké předměty jsem již absolvovala doma a nechtěli, abych dle jejich slov „ztrácela čas a nenaučila se nic nového“, byla až neuvěřitelná. Na univerzitě pracují lidé, kterým není jedno, kdo jste, odkud jste přišli a co umíte.

studijní pobyt Petry, University of Nebraska, USA

„Musím říct, že Erasmus hodnotím jako jednu z věcí, která rozhodně můj život obohatila a dá se říct, že i změnila, především můj pohled na svět. Než jsem se rozhoupala udělat krok do neznáma, trvalo mi to až do navazujícího stupně studia. Teď už vím, že jsem váhala úplně zbytečně, a že jsem mohla uchopit příležitost mnohem dříve. Teď už vím, že někdy je prostě nejlepší skočit a křídla roztáhnout až cestou.

studijní pobyt Erasmus+ Verči, Technical University of Cartagena, Španělsko

Přečti si další zkušenosti a zážitky studentů

Jeď na Erasmus!

Zažij velké dobrodružství! Zlepši si svou angličtinu! Studuj na zahraniční univerzitě zadarmo a ještě ti dáme stipendium! Vystudované předměty ti uznáme doma!

Informace kdykoliv osobně na A302

Oddělení zahraničních styků

Jsme přesvědčeni, že intenzivní mezinárodní spolupráce a výborné kontakty s mezinárodními partnery jsou nezbytností pro každou moderní univerzitu. Nedílnou součástí práce našeho oddělení je vytváření podmínek pro pobyty našich studentů v zahraničí ve formě studia, praxe nebo absolventské stáže. Pobyty je možné realizovat u našich zahraničních partnerů po celém světě. Je pro Tebe výjezd do zahraničí krokem do neznáma, na který se ještě necítíš? Vyzkoušej si interakci se zahraničními studenty v našem Buddy programu a rozvíjej své komunikační schopnosti v cizím jazyce!

Na fakultu každoročně přijíždí řada zahraničních studentů. Zapojit se do fakultního života jim pomáhá nejen Oddělení zahraničních styků (OZS), ale také studenti OPF v rámci tzv. Buddy programu. „Buddy“ se tak stává parťákem do pohody i nepohody, na kterého se v průběhu semestru zahraniční studenti mohou obrátit. V průběhu semestru se buddy účastní různých společenských akcí pro zahraniční studenty nebo organizuje vlastní eventy. Všechny formální záležitosti ohledně studia má na starosti OZS, takže na buddies čekají především ty příjemné záležitosti ;-) A co víc? Jako buddy se můžeš těšit i na bonus v podobě mimořádného stipendia a 3 kreditů v rámci volitelných předmětů!