OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA

Kontakt

 • Slezská univerzita v Opavě
  Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
  Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná
  IČ 47813059; DIČ CZ47813059

 • +420 596 398 111 – spojovatelka OPF

 • +420 596 398 254 – Bc. Ingrid Jurčíková,
  agenda přijímacího řízení

 • dekanat@opf.slu.cz

Škola s tradicí

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné tvoří spolu s Filozofickou fakultou v Opavě historicky nejstarší součástí Slezské univerzity v Opavě. Fakulty byly založeny na podzim 1990, jako součást Masarykovy univerzity v Brně. V červenci 1991 byla z těchto dvou fakult vytvořena Slezská univerzita se sídlem v Opavě. Za dobu své existence prošla Obchodně podnikatelská fakulta prudkým rozvojem, kdy na počátku své existence měla přes 300 studentů. V současnosti na fakultě studuje okolo 1800 studentů. Akademické prostředí je tvořeno 5 katedrami a 2 ústavy. Fakulta je usídlena ve dvou areálech. V komplexu hlavní budovy, kde se kromě učeben a poslucháren nachází také vedení fakulty, katedry, bufet aj. V areálu Na Vyhlídce je umístěna také vysokoškolská kolej, knihovna, tělocvična, posilovna aj.

Zájemcům poskytuje vzdělání v ekonomických, finančních, manažerských, marketingových, sociálních a správních studijních programech i v programech zaměřených na informatiku v ekonomii, cestovní ruch nebo inovativní podnikání. Nabízíme moderní vybavení učeben, odborné akademické zázemí, zkušenosti významných odborníků z praxe, možnost získání odborných dovedností prostřednictvím zapojování do řešení řady projektů financovaných z různých druhů grantů.

V rámci své činnosti vyvíjí aktivity zaměřené na vytváření, využívání a rozšiřování vědomostí a dalších aktivit také mimo akademické prostředí. Dlouhodobě spolupracuje a dále rozvíjí spolupráci s firmami, podniky, územními samosprávnými celky i orgány státní správy. Každoročně fakulta pořádá či se podílí na organizaci řady významných konferencí, workshopů a seminářů nejen pro své studenty, zaměstnance ale také pro zástupce firemního či neziskového sektoru a širokou veřejnost. V rámci prohloubení spolupráce s praxí mají firmy, podniky, zástupci veřejného sektoru či začínající podnikatelé možnost využít nabídky spolupráce prostřednictvím Institutu interdisciplinárního výzkumu či vybrané katedry a také multifunkčního coworkingového centra Business Gate.

Jsme moderní fakulta, kde nebudete pouze sedět v učebnách, ale zažijete také spousty zážitků na řadě akcích pořádaných OPFkou. Navážete nová přátelství, bude Vám umožněno získát zkušenosti ze zahraničního studia na partnerských vysokých školách, absolvujete praxi nejen v ČR, ale i v zahraničí podle svého oboru. Naši pedagogové Vás budou inspirovat k nastartování Vaši kariéry tím správným směrem. Na OPFce je prostě bezva parta, která Vás uvidí ráda.

Ing. Patrik Kajzar, Ph.D., odborný asistent Katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit

Jsme jednou z nejstarších fakult Slezské univerzity, učí se u nás od roku 1990. Samozřejmě, že se toho od té doby hodně změnilo. Pořád však nabízíme zájemcům získání znalostí a zkušeností, navázání nových přátelství, a to nejen na fakultě, ale také na stážích v zahraničí. Na OPFce Vám prostě máme co nabídnout a těšíme se na Vás!

Dr. Ing. Ingrid Majerová, odborná asistentka Katedry ekonomie a veřejné správy

K přednostem studia na Opéefce patří nově nabízený studijní obor Podniková ekonomika a management s řadou zajímavých specializací. Vybrat si můžete také studium tohoto oboru v angličtině a kromě zdokonalení se v cizím jazyce získáte velkou výhodu na trhu práce. Zkušenosti můžete získat také pobytem na některé z partnerských vysokých škol v zahraničí nebo například zapojením do řešení reálných problémů prostřednictvím našeho Business Gate. Opéefka je ta správná investice pro Vaši budoucnost.

doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D., vedoucí Katedry podnikové ekonomiky a managementu

Co je pro školu lepší vizitka než hodnocení bývalých studentů? Takže když nám absolventi napíší, že jsme do reálného pracovního života vypustili schopné lidi, kteří se uchytili (i když některým to trvalo déle :), máme radost a jsme na ně hrdí. Zkrátka, naše OPF je SUper a studovat u nás se vyplatí!!

Ing. Irena Szarowská, Ph.D., odborná asistentka Katedry financí a účetnictví