SPECIALIZACE FINANCE, ÚČETNICTVÍ A DANĚ

Profil absolventa

Co by bylo vnímání podnikové ekonomiky a managementu bez znalostí financí, účetnictví a daní. U financí v podniku všechno začíná a u nich to i končí. Všechna manažerská rozhodnutí musíte činit s vědomím toho, co to bude stát. Je jedno, jestli chcete rozjet marketingovou kampaň nebo nakoupit nové vybavení továrny. Bez znalostí z oblastí podnikových financí se neobejdete. Nejde říct, tohle za mě někdo udělá, jsem přece manažer. Pokud chcete být dobrým manažerem, musíte se orientovat ve finančních výkazech, což bez znalostí účetnictví nezvládne, umět informace ve výkazech obsažené vyhodnotit a pracovat s nimi, sestavit a kontrolovat finanční plány, musíte umět ohodnotit investiční projekt, ocenit podnik a jeho know how. A to nemluvíme o tom, že vás provedeme daňovou džunglí, protože korektní vztah se státem je velmi důležitý.
Finance jsou alfou a omegou toho, zda podnik bude existovat a jak bude existovat. Schopnost je řídit a získávat je za co nejlepších podmínek je důležitá pro společnosti všech velikostí. Manažer zodpovídá za růst bohatství vlastníků společností. Je lhostejné, jestli chcete po studiu samostatně podnikat nebo se ucházet o místo ve velké společnosti, znalosti z této oblasti budete potřebovat a my vás to všechno naučíme!!!

Uplatnění

Schopnosti týkající se mezinárodního finančního řízení, mezinárodních účetních standardů i daňového systému, bez kterých se neobejdete při řízení velkých, nadnárodních či veřejně obchodovaných firem. Schopnosti týkající se sestavení investičního projektu a jeho promítnutí do strategického finančního plánu. Důraz je přitom kladen i na schopnost argumentovat u obhajoby projektů a praktickou aplikovatelnost získaných znalostí. Budete vybaveni znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro řízení nejen vlastního podniku, ale i na úrovni vyššího a středního managementu. Prohloubíte si znalosti odborné angličtiny. Důraz klademe také na kontakty s praxí i zahraničím.

Za studium u nás se neplatí. Studenti ze Slovenska mají stejnou výhodu jako čeští studenti a studium na naší vysoké škole mají zdarma. Slovensky se domluvíte jak ve škole, tak v obchodě i v hospodě. Testy, zkoušky, závěrečnou práci i státnice mohou studenti vykonávat ve slovenštině. Přečti si více…

Charakteristika

Vybrané předměty

  • Finanční plánování a rozpočtování

  • Oceňování podniku

  • Řízení finančních a bankovních rizik

  • Mezinárodní finanční management

Kompletní nabídka předmětů

Vyplň elektronickou přihlášku

Vyplň elektronickou přihlášku