MANAŽERSKÁ INFORMATIKA

Profil absolventa

Jistě byste chtěli vybudovat a řídit vlastní moderní digitalizovanou firmu. Chcete-li proniknout do tajů moderních informačních technologií, informačních systémů, počítačových sítí, webových aplikací a dalších oblastí současné informatiky, pak se přihlaste ke studiu programu Manažerská informatika, který můžete studovat v prezenční nebo kombinované formě studia. Studijní program je směřován zejména do segmentu uplatnění informačních technologií v různých typech firem nebo institucích veřejné správy.

Navazující magisterský studijní program je zaměřen na přípravu inženýrů se znalostmi systémového přístupu a aplikačního využití a řízení informačních a komunikačních technologií v různých typech podniků a organizací.

Uplatnění

Budete připraveni zastávat klíčové řídicí a manažerské funkce, ve kterých uplatníte své znalosti systémového přístupu a aplikací informačních a komunikačních technologií do rozhodovacích procesů podniku. Budete schopni zastávat vedoucí pozice při řízení specializovaných firem zabývajících se projekční, poradenskou nebo prodejní činností v oblasti výpočetní nebo kancelářské techniky a programového vybavení. Budete mít všechny předpoklady k založení vlastní firmy.

Charakteristika

Vybrané předměty

  • Projektování informačních systémů

  • CRM systémy

  • Informační management

  • Modelování a simulace

  • Teorie her a ekonomické rozhodování

  • Objektové metody modelování

  • Expertní systémy

  • Business Inteligence

  • Rozhodovací analýza pro manažery

Kompletní nabídka předmětů

Vyplň elektronickou přihlášku

Vyplň elektronickou přihlášku