SPECIALIZACE PODNIKÁNÍ

Profil absolventa

Pokud v rámci bakalářského studia dostanete nápad, ze kterého se stane podnikání, je ideální pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V podnikání se totiž posunete dále. Mimo rozšiřování znalostí o podnikatelském prostředí se student dozví také více o společenské odpovědnosti firem, což je žhavým globálním tématem posledních let. Připravujeme studenty také na chvíle, které v podnikání vždy zákonitě přijdou. Mezi ně patří krize a jak ji zvládat poodhalí krizový management. Absolventi tak budou zvládat složité podnikové situace s klidem a nadhledem. Navíc si mohou do občanského průkazu nechat zapsat titul inženýr.

Uplatnění

Podnikání znamená svobodu, volnost a možnost rozhodovat sám o sobě. Možnost vyslechnout si příběhy zkušených podnikatelů přímo na fakultě vám umožní získat inspiraci pro vlastní podnikání. Fakulta je zapojena do inovačního ekosystému kraje a nabízí začínajícím podnikatelům mnoho služeb od úplného začátku, přes akcelerační programy až po expanzi na světové trhy. Budete mít bezplatný přístup do coworkingového centra Business Gate, kde můžete rozvíjet své nápady. Kdyby náhodou neklaplo vlastní podnikání, absolvent je kompetentní chopit se příležitosti v jiné firmě.

Za studium u nás se neplatí. Studenti ze Slovenska mají stejnou výhodu jako čeští studenti a studium na naší vysoké škole mají zdarma. Slovensky se domluvíte jak ve škole, tak v obchodě i v hospodě. Testy, zkoušky, závěrečnou práci i státnice mohou studenti vykonávat ve slovenštině. Přečti si více…

Charakteristika

Vybrané předměty

  • Podnikatelské prostředí

  • Podnikový controlling

  • Business intelligence

  • Krizový management

  • Finanční plánování a rozpočtování

Kompletní nabídka předmětů

Vyplň elektronickou přihlášku

Vyplň elektronickou přihlášku