NABÍDKA PŘEDNÁŠEK

Nabízíme také přednášky, v rámci kterých si studenti prohloubí své znalosti z oblasti cestovného ruchu, gastronomie a společenského protokolu.

Nabídka přednášek

Domácí a zahraniční cestovní ruch

Cestovní ruch nebo také turismus je perspektivní oblastí s velkým potenciálem a širokým uplatněním na trhu práce jak doma, tak i v zahraničí. V rámci přednášky jsou studentům na příkladech představeny vybrané oblasti cestovního ruchu v ČR, tak i mimo ni, včetně praktických rad, na co si dát při nákupu dovolené pozor. Cílem přednášky je motivovat studenty k cestování, poznávání nových zemí a obohacování se o zážitky.

Co se studenti naučí: Rozšíří si své znalosti z problematiky cestovního ruchu. Inspirují se v tom, proč vlastně cestovat a investovat do sebe. Prohloubí si vědomosti o možnostech cestování po ČR i mimo ni.

Služby cestovního ruchu

Přednáška je určena pro orientaci v široké škále služeb, které se poskytují turistům, návštěvníkům destinace a hostům podniků cestovního ruchu. Posluchači se seznámí s charakteristikami služeb dopravních zařízení, služeb cestovních kanceláří a cestovních agentur, služeb lázeňských, stravovacích a ubytovacích zařízení a také se službami cestovního pojištění. Přednáška je doplněna bohatým obrazovým materiálem a příklady.

Co se studenti naučí: Orientovat se v škále služeb poskytovaných podniky CR. Osvojí si charakteristiky služeb CR.

Trendy v gastronomii

Přednáška je určena k poznání širokého spektra moderních stravovacích trendů, jejich představením a charakteristikou. Posluchači se seznámí s nejznámějšími globálními gastrotrendy „Foodies“, s diferencovanými stravovacími zvyklostmi a odlišnostmi (např. podle náboženství, podle etnika, z hlediska výživy ap.) a s jejich moderními variantami. Přednáška je doplněna bohatým obrazovým materiálem a příklady.

Co se studenti naučí: Ovládat moderní stravovací trendy. Rozlišovat diferencované stravovací zvyklosti.

Společenský protokol

Jak se chovat v dopravních prostředcích, při návštěvě společenských akcí apod.? Chování je podle J. W. von Goetha zrcadlo, v němž každý ukazuje svoji povahu a podle F. Bacona by mělo mít vlastnost jejich šatů, nemělo by být příliš volné nebo příliš těsné, ale pohodlné na práci a pohyb. Přednáška studentům pomůže orientovat se v problematice společenského chování, oblékání i tzv. přešlapů a pomůže jim tak řešit případné konflikty principů.

Co se studenti naučí: Jak se chovat v dopravních prostředcích, při návštěvě společenských akcí apod. Orientovat se v problematice společenského chování, oblékání, ale také tzv. přešlapů ve společnosti.

Vývoj peněz na území Českých zemí v čase

Přednáška začíná rokem 1816, kdy v Rakouském císařství vzniká Privilegovaná rakouská národní banka a tehdy používané stříbrné mince se začínají směňovat za bankovky. Téměř dvousetletý exkurz do vývoje peněz ukončíme až v součastnosti. Dozvíte se také, co si lidé za vydělané peníze mohli pořídit a jak se jim vůbec v těchto dobách žilo. Přednášku Vám můžeme nabídnout i online.

Co se studenti naučí: Získají znalosti o vývoji peněz na českém území od roku 1816 až po naši dnešní korunu.

Neváhejte nás kontaktovat

Bc. Veronika Goldmanová

referentka Institutu interdisciplinárního výzkumu
goldmanova@opf.slu.cz

Ke stažení

Naši nabídku si můžete stáhnout a vytisknout