NABÍDKA WORKSHOPŮ

Workshopy pomohou studentům vhodně využít své znalosti získané během studia, dovolí jim rozvíjet své nápady a podnikavost a aplikovat jejich kreativitu při řešení konkrétních problémů.

Nabídka workshopů

Design Thinking

Workshop, který se zabývá relativně novou technikou vyvinutou ve spojených státech. Studenti se naučí poznávat potřeby lidí okolo sebe a vytvářet pro ně produkty, které skutečně tyto potřeby naplňují. Jedná se o velmi jednoduchý proces, který však přináší neocenitelné benefity. V rámci Design Thinking se propojuje kreativita tvůrce s hlubší zkušeností uživatele produktu a vzniká velký prostor pro inovace.

Co se studenti naučí: Proces designu produktu založený na poznání potřeb. Ukázat nedokončenou práci a přijímat na ni zpětnou vazbu. Dotáhnout své vlastní nápady až k prototypu. Naslouchání a pokládání otázek tak, aby se dostali k jádru věci.

Podnikavost a podnikání

Podnikavost je brána jako soubor dovedností, které předurčují k tomu, že daná osoba bude v podnikání úspěšná. A nejen to, z výzkumů vyplývá, že podnikaví zaměstnanci jsou hnacím motorem inovačních firem. Formát tohoto tématu je řízená diskuze s prvky motivační přednášky, protkaná podnikatelskými příběhy, kde studenti zjistí, co v novodobém pojetí podnikání znamená, jak k rozjezdu podnikání v dnešní době přistupovat, jak vypadá úspěšný podnikatel a proč vlastně lidé podnikají. To celé s cílem motivovat studenty k zamyšlení se nad podnikáním, jako nad jednou z možných kariérních cest.

Co se studenti naučí: Rozumět pojetí podnikání. Jak přistupovat k rozjezdu podnikání. Důvody rozhodnutí podnikat a být úspěšný. Přemýšlet o podnikání jinak.

Podnikatelské záměry

V případě, že se studenti účastní soutěží, v rámci kterých zpracovávají podnikatelské záměry, ponoukáme možnost zvýhodnit se oproti ostatním soutěžícím. Díky odborně vedenému workshopu, který je zaměřený na tvorbu podnikatelského záměru, se Vaši studenti zorientují v oblasti designování a vytýčení nejdůležitějších částí, které by žádný podnikatelský záměr neměl postrádat.

Co se studenti naučí: Sestavit podnikatelský záměr. Identifikovat jeho hlavní části. Analyzovat data a na jejich základě se rozhodovat. Konstatovat závěry.

Marketingová kampaň

V dnešním světě, kdy jako lidstvo vytváříme neustále větší a větší množství různých kampaní a reklamních sdělení, které přestávají být díky své všudypřítomnosti účinné, je nutné umění odlišení. Studenti si projdou tvorbou marketingové kampaně od analýzy trhu až po návrh online komunikace reálné firmy, která spolupracuje s našim coworkingovým centrem Business Gate. Reálné data, reálný svět, reálné řešení.

Co se studenti naučí: Rychlou a účinnou analýzu trhu, konkurence a firmy. Kreativní týmové techniky jako je brainstorming a brainwriting. Mediální plánování cílů, kanálů a rozpočtů kampaně. Připravit komunikaci se zákazníky reálné firmy v prostředí sociálních médií.

Finanční gramotnost

Odborně vedený workshop, v rámci kterého si studenti pomocí ekonomické hry „Finanční svoboda“ vyzkouší efektivně hospodařit s finančními prostředky mladé rodiny. Cílem bude věrně simulovat realitu a naučit se využívat běžné finanční služby a produkty jako stavební spoření nebo hypotéky a studenti se naučí čelit běžným životním situacím typu zvýšení daní nebo ztráta zaměstnání.

Co se studenti naučí: Rozšíří si své znalosti o finančních službách a produktech. Zjistí možnosti, jak vhodně nakládat se svými finančními prostředky. Naučí se čelit běžným životním situacím z pohledu financí.

Účetní a daňová gramotnost

Workshop se zaměřuje na účetní a daňovou gramotnost, jehož prostřednictvím si studenti vyzkouší za pomoci případových studií analyzování vlivu konkrétních hospodářských transakcí v podniku na jeho majetek, kapitálové zdroje a zisk, včetně daňových dopadů.

Co se studenti naučí: Sestavit přehled majetku a zdrojů jeho financování v rámci podniku. Sestavit přehled nákladů a výnosů včetně vyčíslení hospodářského výsledku podniku. Stanovit daňovou povinnost zaměstnanců podniku i podniku samotného.

Ekonomie hrou – směna a bohatství

V rámci workshopu je nejen představena ekonomie jako společenská věda a její základní principy, ale především je workshop zaměřen na stěžejní ekonomické aktivity lidské společnosti, a to obchod a směnu. Praktické příklady, úkoly ve skupině a simulační hra pomohou studentům pozorovat a zamyslet se nad tím, jak se ekonomická teorie projevuje v jejich vlastním, běžném životě, co lidi ke směně zboží vede a jaké jsou její ekonomické a společenské důsledky.

Co se studenti naučí: Jak v praxi fungují základní ekonomické principy. Problematiku omezenosti a vzácnosti zdrojů, užitku a užitečnosti. Proč lidé obchodují a jaká mohou být pozitiva/negativa volného obchodu. Spolupracovat a komunikovat ve skupině.

Tvorba webu pomocí redakčního systému Joomla

Workshop, který se zabývá kompletním procesem tvorby webu pomocí redakčního systému Joomla včetně založení freehostingového účtu a samotné instalace systému Joomla. V rámci práce se systémem Joomla budou studenti schopni vytvořit jednoduchý web a naučí se vkládat obsah, publikovat články, tvořit strukturu webu, spravovat uživatele a mnoho dalšího. Workshop je určen zejména pro studenty bez předchozích znalostí redakčního systému Joomla nebo webového programování. Je nutná pouze základní znalost práce s počítačem.

Co se studenti naučí: Založit freehostingový účet. Instalovat redakční systém Joomla. Vytvořit a spravovat jednoduchý web. Spolupracovat v rámci týmu při tvorbě webu.

Rozvíjení kreativity

Kreativita je funkcí ega, dává životu a práci smysl, je zdrojem hlubokého uspokojení, a je tak i zdrojem pozitivního sebehodnocení, proto je nevyhnutné kreativitu neustále rozvíjet. V rámci tohoto workshopu si studenti projdou různými metodami, které se v praxi k rozvoji kreativity využívají. Tyto metody zahrnují hry se slovy, písemná cvičení, různé druhy improvizace či modelové situace pro hledání řešení problému.

Co se studenti naučí: Přemýšlet nad řešením problémů s větším nadhledem a otevřenou myslí. Generovat nápady a myšlenky. Zpracovat informace a rozhodnout o možném řešení.

Prezentační dovednosti

Top prezentační dovednosti nejsou něco, s čím se člověk narodí, prezentační dovednosti se dají zlepšit cvičením jako cokoliv jiného. Lidé, kteří nejsou profesionální řečníci, kteří se nesnaží zlepšit své prezentační dovednosti, často dělají chyby a většinou si toho nejsou vědomi. Když řečník prezentuje své nápady nebo svou práci, prezentuje především sám sebe. Proto je nepostradatelné umět se prosadit a prodat. Workshop zaměřený na zlepšení prezentačních dovedností pomůže Vašim studentům k tomu, aby se stali osobnostmi, které umí strhnout pozornost publika a pravidelně sklízí potlesk.

Co se studenti naučí: Osvojí si sebevědomý projev. Jak dodat přesvědčivost a přitažlivost svému projevu. Pracovat se stavebními prvky povedené prezentace. Jak se zbavit trémy pomocí improvizačních technik.

Neváhejte nás kontaktovat

Bc. Veronika Goldmanová

referentka
Institutu interdisciplinárního výzkumu
goldmanova@opf.slu.cz

Ke stažení

Naši nabídku si můžete stáhnout a vytisknout