FINANCE A ÚČETNICTVÍ

Profil absolventa

Finance, účetnictví, daně – může pro nezasvěcené znít jako nutné zlo. Pro firmy i podnikatele je tato profese nenahraditelným článkem a poskytované informace jsou klíčové pro jejich další rozhodnutí. Každý proces ve firmě je spojen s financováním, a to ať už se řeší běžný provoz firmy, efektivnost nové investice, odhalení možných úspor, či rozhodnutí o nových produktech, financování reklamních kampaní, motivace a odměňování zaměstnanců. Odborníky, kteří rozumí financím a daním potřebuje každý, a je po nich stále vysoká poptávka na trhu práce. Svět financí Vám dává příležitost k pozoruhodné a tvořivé práci a studentům se tak v této oblasti otevírá velká škála kariérních možností, které jsou na trhu práce finančně velmi dobře ohodnoceny. Studiem programu Finance a účetnictví se z vás stanou profesně zdatní odborníci a získáte odborné znalosti zejména v oblasti podnikových financí, účetnictví a daní. Kvalita výuky je významně podpořena důrazem na řešení praktických problémů, využitím softwarových produktů rozšířených v odvětví finančního řízení, účetnictví a daní a obohacena praxí a neformálními diskuzemi s odborníky z renomovaných společností.

Uplatnění

Pracovat pak můžete v oblasti finančního řízení firem, auditu a daňového poradenství; v neziskových či příspěvkových organizacích, ve finančních institucích a veřejné správě; v domácích i zahraničních podnicích; jako samostatně činní podnikatelé.

Za studium u nás se neplatí. Studenti ze Slovenska mají stejnou výhodu jako čeští studenti a studium na naší vysoké škole mají zdarma. Slovensky se domluvíte jak ve škole, tak v obchodě i v hospodě. Testy, zkoušky, závěrečnou práci i státnice mohou studenti vykonávat ve slovenštině. Přečti si více…

Charakteristika

Vybrané předměty

  • Finance v podnikání

  • Daně v podnikání

  • Právo v ekonomické praxi

  • Finanční analýza

  • Finance podniku

  • Oceňování aktiv

  • Finanční účetnictví

  • Mezinárodní účetnictví

  • Zdanění majetku a spotřeby

Kompletní nabídka předmětů

Vyplň elektronickou přihlášku

Vyplň elektronickou přihlášku