BANKOVNICTVÍ, PENĚŽNICTVÍ, POJIŠŤOVNICTVÍ

Profil absolventa

V navazujícím magisterském studijním programu Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví si prohloubíte znalosti a dovednosti ve světě financí získané v bakalářském studiu. Naučíte se měřit a řídit rizika podnikání v bankovnictví. Dozvíte se víc o problematice fiskálního deficitu a veřejného dluhu a možnostech jejich řešení. Seznámíte se s vývojem mezinárodního finančního systému a s rolí jednotlivých mezinárodních finančních institucí. Budete rozumět finančnímu řízení velkých nadnárodních firem a vyznáte se i v investicích do složitějších finančních produktů. V průběhu studia se navíc naučíte se používat moderní softwarové produkty a zaměříme se i na vliv internetu a mobilních technologií na dynamický rozvoj finančnictví. Získáte tak komplexní předpoklady k tomu, abyste právě vy vnesli do bankovního sektoru svěží vítr, neotřelé myšlenky a nápady a přispěli k tomu, aby se svět financí více přiblížil obyčejným lidem.

Uplatnění

Uplatnění najdete v řídících a provozních funkcích v domácích i zahraničních komerčních a investičních bankách, pojišťovnách a jiných finančních společnostech; na pozicích středního a vyššího managementu v nadnárodních společnostech; v centrálních institucích zodpovědných za hospodářskou politiku státu; v auditorských, konzultačních a poradenských společnostech nebo jako samostatně činní podnikatelé.

Za studium u nás se neplatí. Studenti ze Slovenska mají stejnou výhodu jako čeští studenti a studium na naší vysoké škole mají zdarma. Slovensky se domluvíte jak ve škole, tak v obchodě i v hospodě. Testy, zkoušky, závěrečnou práci i státnice mohou studenti vykonávat ve slovenštině. Přečti si více…

Charakteristika

Vybrané předměty

  • Finanční plánování a rozpočtování

  • Řízení finančních a bankovních rizik

  • Peněžní teorii a měnovou politiku

  • Bankovní modely a analýzy

  • Mezinárodní finanční instituce

  • Veřejné finance

  • Investiční nástroje a strategie

  • Mezinárodní finanční management

  • Zdanění majetku a spotřeby

  • Ekonometrické metody a další neméně zajímavé předměty

Kompletní nabídka předmětů

Vyplň elektronickou přihlášku

Vyplň elektronickou přihlášku